Изследване върху последствията върху пътниците, при удар в бетонова преграда и стоманена предпазна ограда.

Видео