Ограничителна система за мостови съоръжения H1W4

Клас на задържане при удар H1
Зона на действие W4 (W≤1.1m)
Степен на силата на удара B
Огъване при динамичен удар DN = 0.6 m
Странично отместване VI 3
Устойчивост при снегопочистване NPD
Корозионна защита горещо поцинковане EN ISO 1461
Файлове за сваляне easyrail-133-bw.dwg  (dwg, 408 KB)