EasyRail 3n. Декларирани експлоатационни показатели съгласно приложение ZА БДС EN 1317-5:2007+A2:2012

Клас на задържане при удар H2
Зона на действие W4 (W≤1.3 m)
Степен на силата на удара А
Огъване при динамичен удар DN = 1.2 m
Странично отместване VI 4
Устойчивост при снегопочистване NPD
Корозионна защита горещо поцинковане EN ISO 1461
Файлове за сваляне easyrail-3n-h2-w4-150.dwg  (dwg, 105 KB)