Ограничителна система за съоръжения H2W3

Клас на задържане при удар H2
Зона на действие W3
Степен на силата на удара B
Огъване при динамичен удар 0,9m
Странично отместване VI 3
Устойчивост при снегопочистване NPD
Корозионна защита горещо поцинковане EN ISO 1461
Файлове за сваляне er-3n-os.dwg  (dwg, 255 KB)