В КМВ системи за пътна сигурност работи висококвалифициран инженерно-технически и изпълнителски персонал. Дружеството ни разполага със собствена производствена база, включваща профилиращи и огъващи машини, заварочно оборудване и инсталация за горещо поцинковане.