"КМВ-системи за пътна сигурност" ООД е производителят на ограничителните системи за пътища, монтирани на новопостроеният участък от път I-8 от км 15+500 до км 23+300

Новопостроеното дясно платно на модернизираната отсечка от път I-8 Сливница-Драгоман, е обезопасено с ограничителни системи за пътища, произведени от КМВ-системи за пътна сигурност ООД. За малко повече от две седмици, бяха произведени и монтирани над 10 хил. м стоманени предпазни огради. В средна разделителна ивица са поставени 7 600м системи EasyRail със степен на задържане H2 и зона на действие W4. За монтажът им са поставени над 5000 стълбчета с дължина 1600мм.

В зоната на стълбовете на мостовете в средна разделителна ивица, са монтирани системи H2W2, а от страната на устоите H2W3.

Над 2км е ограничителната система H1W4, монтирана при високите насипи в края на участъка при км 23.

Неуморната работа на 5 монтажни екипа, осигури спазването на поетите ангажименти.