От двете страни на новоизграденото кръгово кръстовище в кв. Изток, бяха монтирани ограничителни системи за пътища, произведени от "КМВ-системи за пътна сигурност" ООД

В участъка от главният път I-6 Кюстендил-София до новоизграденото кръгово движение са монтирани ограничителни системи H2W4 с обща дължина 335м. Системата е подбрана прeдвид по-високата очаквана скорост и интензивност на движението. В участъка между двете кръгови движения са монтирани 209м система H1W4.