При км 21+986 на софийски околовръстен път, беше реализиран проект за обезопасяване на крайпътен обект

За обезопасяване на Пътна връзка на локално платно към път II – 18 Софийски околовръстен път при км 21+986 ляво / същ. положение / и на км 21+882 ляво / по проект за модернизация/ за изграждане на административна сграда и складова база

- Пред административната сграда е монтирана ограничителна системи със степен на задържане H2 и зона на действие W4 36м и два Терминала Р2,

- По забавителния шлюз и входящата крива е монтирана ограничителна системи със степен на задържане H1 и зона на действие W4 60м и един Терминала Р2