На 1 Август беше удължен договорът за партньорство с един от лидерите в сферата на терминалите за стоманени предпазни огради и буферите срещу удар Lindsay

Най-новите стандарти в пътната безопасност, налагат все по-широкото приложение на буфери срещу удар и терминали за ограничителни системи. Стремежът на "КМВ системи за пътна сигурност" ООД да осигури на своите клиенти пълната гама продукти, свързани с ограничителните системи за пътища, доведе до стартиране и успешно сътрудничество с един от лидерите в световен мащаб в тази сфера.

През 2017г. бяха доставени и монтирани два буфера за скорост над 110км/ч на две бензиностанции в района на с. Енево. В изпълнение на предписания от Института по пътища и мостове към Агенция "Пътна инфраструктура" беше монтиран двустранен пренасочващ терминал в района на пътен възел "Даскалово" на автомагистрала "Люлин".

За 2018г. е планирана доставка и монтаж на 7 високо-скоростни буфера Р110 на автомагистрала "Струма" лот 3.3.

Непрекъснатият контакт с техническите отдели на Lindsay и Snoline, предоставя възможност за ползване на "know how" и решаване на специфични въпроси, възникнали при проектирането и изпълнението на тези нови за българската пътна инфраструктура съоръжения. В продължение на това сътрудничество, в началото на 2018г. на организираният от Българска браншова камара "Пътища" технически семинар, имаше водеща презентация, целяща да запознае българските пътни проектанти с видовете и употребата на терминали за ограничителни системи и буфери срещу удар.