Изпълняват се окончателните дейности по монтаж на стоманени предпазни огради на съоръжението при км 36+450 на автомагистрала "Хемус" - "Коренишки дол".

След изпълнените ограничителни системи за пътища на виадуктите по автомагистрала "Тракия" при км 13, 15, 17 и 21 това лято, протичат завършителните дейности по монтаж и конктрол на изпълнението на виадукт "Коренишки дол". Завършващият в срок монтаж на поредното емблематично мостово съоръжение, утвърждава "КМВ-системи за пътна сигурност" ООД, като коректен и отговорен партньор в осигуряването на пътната безопасност.

Безопасността на автомобилното движение в зоната на виадукта е осигурена от 956м ограничителна система за пътища H4bW3, която е проектирана да задържи товарен автомобил с обща маса 38т. Съоръжението е обезопасено, и чрез монтажа на над 1000м предпазна мрежа. В зоната на двата устоя на моста, са монтирани 385м ограничителни системи H2W3, елегантно преминаващи към стандартната крайна ограничителна система за автомагистрали - H1W4.