КМВ системи за пътна сигурност ООД, започна изпълнението на ограничителни системи за пътища в участъка между Драгичево и Владая

КМВ системи за пътна сигурност ООД е избрана за изпълнител на ограничителните системи за пътища в участъка от Път I-1 София-Перник между Владая и Драгичево. В разделителната ивица на четирилентовият път, ще бъдат монтирани над шест километра ограничителна система H2W4 за пътна част и близо един километър от системата N2W4.

Съгласно разработеният проект, в зоната на кръстовището при с. Драгичево, ще бъде монтиран пренасочващ буфер срещу удар.

В сключеният договор с Агенция "Пътна инфраструктура" е заложен срок за изпълнение един месец. С оглед голямото транспортно значение на пътната връзка, в участъка са мобилизирани четири от най-добрите монтажни екипи в страната.

Видео