Втората в България най-бързо развиваща се компания "КМВ-системи за пътна сигурност" ООД - анализ на предизвикателствата и постиженията през изминалата 2020г., в интервюто на Изпълнителния директор инж. Георги Златев за списание Инфрабилд