Ограничителна система за пътища H1W3

Клас на задържане при удар N2 H1 L1
Зона на действие W2 W3 W3
Степен на силата на удара А А А
Огъване при динамичен удар 0.7m 0.8m 0.8m
Странично отместване - VI 4 VI 4
Устойчивост при снегопочистване NPD
Корозионна защита горещо поцинковане EN ISO 1461
Файлове за сваляне easyrail-xs-133-sp-a.dwg  (dwg, 251 KB)