Ограничителна система за пътища N2W3/H1W4

Клас на задържане при удар N2 H1 L1
Зона на действие W3 W4 W4
Степен на силата на удара А А А
Огъване при динамичен удар 0.9m 1.2m 1.2m
Странично отместване - VI 7 VI 7
Устойчивост при снегопочистване NPD
Корозионна защита горещо поцинковане EN ISO 1461
Файлове за сваляне easyrail-xs-200-sp-a.dwg  (dwg, 244 KB)