Първият от серията автомагистрални участъци, обезопасени с ограничителни системи, произведени от КМВ. През 2018г. бяха монтирани ограничителни системи за пътища с обща дължина над 55 000м. От тях 24км H1W4, 27 км H2W4, над 4,5км ограничителна система за мостове H2W4 и над 680м ръчно разглобяема ограничителна система за пътища H2W4, за която единствено КМВ-системи за пътна сигурност ООД, притежава сертификат за производство в България.