Нашата компания разполага със собствената производствена база, оборудвана с модерни специализирани профилиращи и огъващи машини и заваръчно оборудване. Опитът, квалифицираният персонал и високотехнологичните производствени мощности позволяват на КМВ да бъде първият производител в България на еластични предпазни огради с тривълнова шина.

Компанията е дъщерно дружество на „Колхида метал“, основана през 1992 г. в гр. Перник, специализирана в разработване, производство и продажба на метални конструкции.