АМ „Люлин“, АМ „Струма“ – ЛОТ 2 и ЛОТ 4, АМ „Тракия“, бул. „Цариградско шосе“, национален парк „Пирин“ са само част от реализираните обекти с национално значение, изпълнени със системи за пътна сигурност, произведени от КМВ.

Компанията е дъщерно дружество на „Колхида метал“, основана през 1992 г. в гр. Перник и специализирана в разработване, производство и продажба на метални конструкции.

Доставки и монтаж на произведените издалия се извършват със собствена механизация, което позволява бърза реакция и кратки срокове при изпълнение на възложените обекти.