"КМВ-системи за пътна сигурност" ООД, беше избрана за изпълнител на обезопасяването на бензиностанция "ЕКО" при км 119 на автомагистрала "Тракия"

За обезопасяването на търговски крайпътен обект, намиращ се при км 119 в посока София на автомагистрала "Тракия", беше избрана "КМВ-системи за пътна сигурност" ООД. Успоредно с най-добрата оферта, компанията достави и най-добрите ограничителни системи за пътища, произвеждани в България.

Основните системи за обезопасяване, изпълнени на обекта са:

- пренасочващ буфер срещу удър R110, с едни от най-компактните размери на пазара, това уникално съоръжение, поема кинетичната енергия при удър и намалява максимално щетите и нараняванията на пътниците;

- стоманена предпазна ограда H4bW4 за монтаж в пътна част с дължина 67,5м. Тази система е проектирана да задържи товарен автомобил с обща маса до 38т, като при евентуален удър би се деформирала до 1,30м. Със своите компактни размери, широчина само 27см и зона на действие W4, системата е без аналог в България.

- стоманена предпазна ограда H2W4 за монтаж в пътна част. Системата е приложена с цел обезопасяване на устоите на мостово съоръжение.

Благодарение на общите усилия на собственика на обекта и фирмата изпълнител, е осигурена безопасността както на преминаващите автомобили, така и на клиентите на комплекса.