"КМВ-системи за пътна сигурност" ООД e партньор на осмите годишни награди за пътна безопасност

"КМВ-системи за пътна сигурност" ООД за първа година е партньор на осмите годишни награди за пътна безопасност.

Основната дейност на компанията - производство и монтаж на ограничителни системи за пътища, е пряко свързана с повишаването на безопасността на автомобилното движение. С монтажа на съвременни стоманени предпазни огради, терминали за ограничителни системи, буфери срещу удар, пешеходни парапети и др., се създават условия за намаляване на последствията - жертвите и нараняванията, при пътно-транспортни инциденти.

С нашето партньорство при провеждането на тази инициатива, изразяваме и убеждението си, че трябва да се насърчават всички усилия за намаляване на жертвите и щетите при пътно-транспортни произшествия!