Съоръжението при км 36+900 на автомагистрала "Хемус" е обезопасено, чрез монтажна на над 900м ограничителна система за пътища H4bW3.

Освен мостовата ограничителна система, в зоната на двата устоя са монтирани над 200м огранчителни системи за пътна част H2W3 и H1W4. Предпазната мрежа по цялата дължина на съоръжението гарантира безопасността на пешеходците и преминаващите под виадукта автомобили по път I-1.